fot. Dawid Gromadzki

Konsultacje z mieszkańcami

 • RODO

  2021-02-26 09:35:55

 • Konsultacje społeczne projektu aktualizacji planu transportowego

  2021-01-22 13:36:01

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji dokumentu pod nazwą „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego”.

 • Jak powinien wyglądać Park Kieszonkowy przy ulicy generała Władysława Andersa?

  2021-01-22 10:28:01

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia Parku Kieszonkowego przy ul. gen. W. Andersa w Białymstoku.

 • Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowego osiedla - Bagnówka

  2020-11-20 08:50:12

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia na terenie Miasta Białegostoku osiedla nr 29 – Bagnówka. Mieszkańcy mogą przesyłać opinie do 11 grudnia 2020 r.

 • Konsultacje społeczne dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami

  2020-11-19 09:31:10

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 • Strategia rozwoju Białegostoku – konsultacje

  2020-10-28 10:13:25

  Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, która będzie określać potencjały oraz kierunki rozwoju w najbliższych dziesięciu latach. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca i udział społeczności miasta w tym zadaniu. Zapraszamy mieszkańców do wyrażenia swoich opinii na temat tego, jaki powinien być Białystok i w jakim kierunku ma się rozwijać. Konsultacje potrwają do końca grudnia 2020 roku.

 • Konsultacje projektów uchwał

  2020-10-08 09:19:26

  Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Konsultacje potrwają od 8 do 21 października 2020 r.

 • Konsultacje strategii rozwiązywania problemów społecznych

  2020-07-07 14:43:34

  Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030. Uwagi do opracowania białostoczanie mogą przekazywać do 21 lipca, a organizacje pozarządowe – do 28 sierpnia.

facebook