fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 22 luty 2022 14:36

Zmodyfikowana: 11 marzec 2022 08:46

Pomoc w pisaniu projektów

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego można uzyskać:

  • w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3, pod numerem telefonu: 85 869 6373, 85 869 6372, e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl

 

W celu skonsultowania pomysłu na projekt warto skontaktować się z pracownikami odpowiedniego departamentu merytorycznego Urzędu Miejskiego:

Departament

telefon

Departament Inwestycji

(place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe, boiska, inwestycje na terenach szkolnych itp.)

85 869 6080

85 879 7409

Departament Kultury, Promocji i Sportu

(inwestycje zlokalizowane w obiektach m.in. BOSiR oraz wydarzenia kulturalne i sportowe)

85 869 6286 (sport)

85 879 7354 (kultura i turystyka)

Departament Urbanistyki i Architektury

(miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)

85 869 6611

85 869 6645

Departament Edukacji (projekty na terenach szkolnych: zajęcia, warsztaty itp.)

85 869 6343

85 869 6355

Departament Spraw Społecznych

 

85 869 6569

85 869 6555

85 869 6570

85 869 6581

Zarząd Dróg Miejskich

(inwestycje w pasie drogowym)

85 879 7228

85 879 7269

Departament Gospodarki Komunalnej

(zieleń, kanalizacja deszczowa, edukacja ekologiczna, opieka nad zwierzętami, cmentarze komunalne itp.)

85 879 7334

85 879 7479

85 869 6412

85 879 7471

85 869 6415

Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej (projekty dotyczące komunikacji miejskiej)

85 879 7393

85 869 6983

Zarząd Mienia Komunalnego

(inwestycje na terenach będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego)

85 7479 485

85 7479 454

Departament Ochrony Środowiska

 

85 869 6854

facebook