fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 22 luty 2023 11:25

Zmodyfikowana: 28 luty 2023 14:14

Formularz zgłoszeniowy projektu

Formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego 2023 w formie papierowej jest dostępny w budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 oraz ul. Św. Rocha 3 (Centrum Aktywności Społecznej).

Formularz w formie elektronicznej, do pobrania, jest dostępny poniżej.  

Jeżeli projekt składa osoba niepełnoletnia, do formularza zgłoszeniowego powinna dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku projektów "miękkich" (takich jak festyn, turniej, warsztaty), których realizacja miałaby odbywać się na terenach niebędących własnością Miasta Białegostoku (np. parafie, spółdzielnie mieszkaniowe) do formularza powinno zostać dołączone oświadczenie dotyczące udostępnienia i wykorzystania nieruchomości do celów realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2024 (do pobrania poniżej). Uwaga! Nie wymaga się dołączania tych oświadczeń od szkół, na których zakłada się realizację terenu, gdyż stanowią one własność miasta.

 

Element graficzny informujący o terminie naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2024

facebook