fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 27 luty 2018 12:23

Zmodyfikowana: 27 luty 2018 12:23

Bony edukacyjne dla białostoczan

Ponad 4,7 tys. dorosłych z Białegostoku, powiatu białostockiego i sokólskiego otrzyma unijną dotację na naukę. Już od 15 stycznia wszyscy, którzy chcą podnieść swoje umiejętności zawodowe, mogą aplikować o dofinansowanie. Ze wsparcia będzie można skorzystać do 30 czerwca 2020 roku.

Bony na szkolenia

W ramach projektu „Bony na szkolenia” dostępne będą kursy języków obcych, szkolenia informatyczne, studia podyplomowe, kursy kompetencji ogólnych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych. Wsparcie otrzymają mieszkańcy miasta, powiatu białostockiego i sokólskiego, m.in.:

  • osoby, które ukończyły 18 lat,
  • pracujące,
  • niepracujące,
  • prowadzące działalność gospodarczą,
  • studenci i absolwenci.

Więcej informacji o projekcie i warunkach udziału można uzyskać na stronie www.bonynaszkolenia.pl.

Ostateczne zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników projektu będzie weryfikowane podczas doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wtedy ustalane będą formy i zakres kształcenia, uzależnione od faktycznych potrzeb i od sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wkłady własne uczestników projektu wyniosą 12 % kosztów szkolenia.

Od 15 stycznia można aplikować o dofinansowanie drogą elektroniczną na stronie www.bonynaszkolenia.pl. Następnym krokiem będzie składanie dokumentów w biurze projektu przy ul. Św. Rocha 3, które jest czynne również od 15 stycznia.

– Białostoczanie, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe, mogą teraz skorzystać z unijnej dotacji – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Zintegrowany projekt jest realizowany przez beneficjenta – powiat sokólski w partnerstwie z miastem Białystok, powiatem białostockim i Polskim Centrum Edukacji i Analiz Ordo. W projekcie weźmie udział ok. 2740 białostoczan, w tym prawie 1400 kobiet i ponad 1300 mężczyzn. Dla Białegostoku przeznaczono ponad 24 mln 500 tys. zł.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w subregionie białostockim odbędzie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. To projekt zintegrowany, łączący dwa odrębne projekty o wspólnych celach. Pierwszy z nich dotyczy m. in. technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i kompetencji ogólnych. Natomiast drugi obejmuje kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych.

Agnieszka Błachowska

facebook