fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 20 luty 2018 11:42

Zmodyfikowana: 21 marzec 2022 12:43

O nas

 

Centrum Aktywności Społecznej (CAS) jest jednym z departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Świętego Rocha 3. Do zadań CAS należy działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, współpraca z trzecim sektorem, a także tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej. Centrum Aktywności Społecznej nadzorowane jest przez Przemysława Tuchlińskiego zastępcę prezydenta Miasta Białegostoku, funkcję dyrektora pełni Urszula Dmochowska.

W skład CAS wchodzi Referat do spraw konsultacji i partycypacji, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw wspierania i promocji aktywności społecznej.


Referat do spraw konsultacji i partycypacji

Kluczowe zadania:

 • koordynowanie konsultacji z mieszkańcami
 • organizacja konsultacji budżetu obywatelskiego
 • wspieranie inicjatyw obywatelskich, lokalnych
 • diagnoza potrzeb, badanie opinii mieszkańców

Kontakt z pracownikami referatu:

telefon: 85 869 6372, 85 869 6373, 85 869 6374

e-mail: cas@um.bialystok.pl


Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych (CWOP)

Kluczowe zadania:

 • wsparcie merytoryczne ngo (poradnictwo i konsultacje indywidualne, organizacja szkoleń)
 • promocja i wspieranie wolontariatu
 • koordynacja procesu zlecania zadań publicznych
 • wspieranie inicjatyw ngo, w tym promocja incjatyw trzeciego sektora

W ramach Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi pełni Anna Pawłowska (centrum@um.bialystok.pl, tel. 510 095 630).

Kontakt z pracownikami CWOP:

telefon: 85 879 7446, 85 879 7448

e-mail: centrum@um.bialystok.pl


Samodzielne wieloosobowe stanowisko do spraw wspierania i promocji aktywności społecznej

Kluczowe zadania:

 • inicjowanie i koordynacja wydarzeń lokalnych na rzecz mieszkańców
 • udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Rocha 3
 • realizacja projektów „miękkich” budżetu obywatelskiego
 • projektowanie graficzne i opracowywanie materiałów informacyjnych, publikacje

Kontakt z pracownikami:

telefon: 85 869 6564, 85 869 6386, 85 879 7447

e-mail: cas@um.bialystok.pl


Dane kontaktowe Centrum Aktywności Społecznej:

ulica Świętego Rocha 3
15-879 Białystok
telefon: 85 869 6235
www.facebook.com/CentrumAktywnosciSpolecznej

Godziny pracy Centrum Aktywności Społecznej:

poniedziałek 8:00-17:00
wtorek – piątek 7:30-15:30
Organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców mogą korzystać z sal w budynku przy ulicy Świętego Rocha 3 siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00-20.00.

 


   

facebook