fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 21 styczeń 2022 14:05

Zmodyfikowana: 25 listopad 2022 13:44

Posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów odbędzie się: 15 grudnia 2022 r., godz. 11.30

Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz na kwartał, posiedzenia są jawne.


Poniżej dostępne są protokoły z posiedzeń Białostockiej Rady Seniorów drugiej kadencji.

facebook