fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 15 październik 2021 10:58

Zmodyfikowana: 15 lipiec 2024 16:10

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem kolegialnym o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zadań rady należy:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta i projektów uchwał dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i realizacji zadań publicznych, w tym standardów ich realizacji,
 • udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

24 stycznia 2022 roku Zarządzeniem Nr 68/22 Prezydent Miasta Białegostoku powołał Białostocką Radę Działalności Pożytku Publicznego liczącą 10 osób: 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta Białystok i 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku.

Lista członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 • Marta Chomaniuk – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 • Urszula Dmochowska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Katarzyna Jamróz – przedstawicielka Rady Miasta Białystok,
 • Marcin Kruhlej – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Agnieszka Otapowicz – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 • Anna Małgorzata Pawłowska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Karolina Poczykowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 • Łukasz Prokorym – przedstawiciel Rady Miasta Białystok,
 • Katarzyna Subieta – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Rafał Średziński – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Nabór kandydatów na członków Rady trwał od 15 października do 15 listopada 2021 r. Spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych wpłynęło 10 zgłoszeń, z czego jedno odrzucono z przyczyn formalnych. Wyboru członków Rady z listy zakwalifikowanych kandydatów dokonał Prezydent Miasta Białegostoku biorąc pod uwagę doświadczenie kandydata przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady oraz potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych. 

Aktualna lista członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (od 11 lipca 2024 r.)

W związku z zakończeniem kadencji Rady Miasta Białystok w latach 2020 - 2023 oraz rozpoczęciem kolejnej kadencji na lata 2024-2029,  Zarządzeniem Nr 739/24 z dnia 11 lipca 2024 r. Prezydent Miasta Białegostoku zmienił zarządzenie w sprawie powołania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 11 lipca 2024 r. lista członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawia się następująco:

 • Marta Chomaniuk – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 • Anna Maria Dobrowolska-Cylwik – przedstawicielka Rady Miasta Białystok,
 • Katarzyna Jamróz – przedstawicielka Rady Miasta Białystok,
 • Marcin Kruhlej – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Agnieszka Otapowicz – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
 • Anna Małgorzata Pawłowska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku, Współprzewodnicząca Rady,
 • Karolina Poczykowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych, Współprzewodnicząca Rady,
 • Urszula Przystupa – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Katarzyna Subieta – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku,
 • Rafał Średziński – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Posiedzenie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kilku członków rady siedzi przy długim stole w jasnym pomieszczeniu. Na ekranie projektora wiszącego przy ścianie wyświetla się tekst. 

 

facebook