fot. Dawid Gromadzki

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 • Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

  2023-12-21 13:27:55

  Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia o konsultacjach projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034. Konsultacje mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu dokumentu.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034
 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Białostockiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026

  2023-10-30 11:58:36

  Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Białostockiego Programu Wspierania Rodziny i rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026. Ankietę konsultacyjną można wypełnić do 13 listopada 2023 r.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Białostockiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026
 • Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

  2023-09-26 15:59:14

  Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i propozycji przepisów uprawnionych podmiotów dotyczących projektu wymienionej uchwały.

  Czytaj więcejo Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
 • Białostocka Rada Seniorów – konsultacje uchwały zmieniającej

  2023-08-21 14:53:25

  Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Ankietę konsultacyjną można wypełnić do 31 sierpnia 2023 r.

  Czytaj więcejo Białostocka Rada Seniorów – konsultacje uchwały zmieniającej
 • Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych

  2023-06-30 09:24:05

  Prezydent Miasta Białegostoku przedstawił do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych
 • Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

  2023-05-23 08:29:46

  Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku. Konsultacje mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu uchwały.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Konsultacje Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025 pn. Bezpieczni i szczęśliwi seniorzy („incolumem ac beatum seniores”)

  2022-11-21 13:26:00

  Trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025. Ankiety konsultacyjne można wypełniać do 5 grudnia 2022 r.

  Czytaj więcejo Konsultacje Programu Polityki Senioralnej Miasta Białegostoku na lata 2023-2025 pn. Bezpieczni i szczęśliwi seniorzy („incolumem ac beatum seniores”)
 • Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju BOF do 2030 r.

  2022-11-14 12:40:21

  Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzi zaawansowane prace dotyczące przygotowania Strategii Rozwoju BOF do 2030 roku. Dokument ten określi cele i kierunki rozwoju w wielu obszarach takich jak infrastruktura komunalna, ochrona środowiska czy edukacja. Właśnie trwają konsultacje projektu, każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział.

  Czytaj więcejo Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju BOF do 2030 r.
facebook