fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 25 listopad 2022 09:42

Zmodyfikowana: 25 listopad 2022 12:40

Dziesiąte posiedzenie Białostockiej Rady Seniorów

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Białostockiej Rady Seniorów, które odbyło się 22 listopada w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, był program „Karta Aktywnego Seniora”.

Program Karta Aktywnego Seniora to projekt, który ma na celu aktywizację seniorów poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Ideą programu jest przygotowanie szeregu ulg, preferencji i świadczeń skierowanych do białostockich seniorów.

W spotkaniu dotyczącym Karty uczestniczył Bogusław Prokop, Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej, oraz Justyna Wilemajtys z Departamentu Kultury, Promocji i Sportu. Zaproszeni goście przybliżyli seniorom informacje o profitach przysługujących w ramach programu Karta Aktywnego Seniora oraz przedstawili aktualne dane na jego temat. Poruszono temat pozyskiwania nowych partnerów programu, możliwości jego promocji oraz problemów, jakie należy rozwiązać by działał efektywniej. Członkowie Rady wykorzystali obecność Dyrektora Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej do rozmowy na temat komunikacji miejskiej w Białymstoku, której pasażerowie to w dużej mierze seniorzy.

Kolejne punkty posiedzenia dotyczyły dwóch projektów uchwał: w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Cmentarz Miejski w Białymstoku i w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego na rok 2023 ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”. Oba dokumenty otrzymały pozytywną opinię Rady.

Następne posiedzenie Rady, podsumowujące rok jej działania, wyznaczono na drugą połowę grudnia 2022 r.

facebook