fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 29 listopad 2022 11:16

Zmodyfikowana: 29 listopad 2022 11:16

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych 2023 rok

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Białystok w 2023 roku.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na załączonym formularzu zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowych 2023 do dnia 9 grudnia 2022 r.

Wypełnione zgłoszenie kandydata, podpisane przez osoby statutowo uprawnione do reprezentowania podmiotu zgłaszającego należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok

lub w formie skanu z oryginału przesłać elektronicznie na adres: centrum@um.bialystok.pl.

facebook