fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 10 maj 2021 09:32

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2021 13:48

Konsultacje społeczne w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu. Projekt uchwały dostępny jest w materiałach do pobrania oraz w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Konsultacje potrwają od 10  do 23 maja 2021 r.

Konsultacje odbędą się poprzez zbieranie uwag i opinii:

  • złożonych pisemnie na formularzu konsultacyjnym do urny w jednym z wyznaczonych

punktów Urzędu  Miejskiego w Białymstoku:

  1. budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
  2. budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3

lub przesłanych pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem „konsultacje Rada Seniorów”;

  • przesłanych na formularzu konsultacyjnym w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) drogą elektroniczną  na adres: konsultacje@um.bialystok.pl z dopiskiem „ konsultacje Rada Seniorów”;
  • zgłoszonych podczas dyżurów konsultacyjnych odbywających się w siedzibie Centrum

Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. św. Rocha 3 (13 i 20 maja w godz. 8.00 – 15.30);

  • zgłoszonych podczas dyżurów telefonicznych (odbywających się w dniach 10 - 21 maja 2021 w godz. 8.00- 15.30 pod numerem telefonu: 85 869 6374).

Raport z konsultacji został opublikowany poniżej.

facebook