fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 30 grudzień 2022 13:30

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2022 13:38

Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej BOF do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje trwają do 20 stycznia 2023 r.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, ma wskazać kierunki oraz możliwości działań i rozwoju systemu transportowego w obszarze BOF, co przełoży się na poprawę funkcjonowania systemu transportowego, w tym podróży alternatywnymi do samochodu osobowego, środkami transportu.

W ramach prac nad projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wykonano diagnozę stanu istniejącego, badania ruchu drogowego i rowerowego, a także przeprowadzono ankiety wśród mieszkańców. Wynikiem dalszych prac jest opracowanie scenariuszy i wariantów planowania SUMP, które zawierają możliwości rozwoju systemu transportowego w trzech scenariuszach, które były dyskutowane i oceniane przez zespół interesariuszy. Kolejnym krokiem była identyfikacja działań i plan wdrożenia, który zawierał pakiet działań możliwych do podjęcia do roku 2028 i 2035 wraz z propozycją harmonogramu i priorytetu ich wdrażania. Efektem końcowym jest dokument Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który zawiera wyciąg ze wcześniejszych raportów wraz z rekomendacjami. Komponentem końcowym jest opracowana do dokumentu prognoza oddziaływania na środowisko, która zawiera opis aspektów środowiskowych.

Spotkania konsultacyjne odbędą się: :

  • on-line : 3 stycznia (wtorek) o 18:00 i 4 stycznia (środa) o 18:00 na platformie Microsoft Teams
  • spotkanie z mieszkańcami BOF: 11 stycznia (środa) o 17:00 w Hotelu IBIS Styles przy al. Piłsudskiego 25 w Białymstoku

Można również wysłać swoją opinię i uwagi w formie elektronicznej do 20 stycznia 2023 wykorzystując formularz konsultacyjny: https://forms.gle/ucdCPiNxKrxrpZQY.

Informacje na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej BOF do roku 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajdują się na stronie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Białostocki Obszar Funkcjonalny tworzą gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Plakat informujący o terminach spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych

facebook