fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 26 wrzesień 2022 16:28

Zmodyfikowana: 25 październik 2022 12:35

Konsultacje Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe składały opinie w terminie od 26 września do 6 października 2022 r. i wzięły udział w otwartym spotkaniu  pn.: "Śniadanie Obywatelskie". Sprawozdanie z konsultacji znajduje się w załączniku.

facebook