fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 14 luty 2023 14:32

Zmodyfikowana: 14 luty 2023 14:59

Zasady

Do wydania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 było 12 mln zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty ogólnomiejskie i osiedlowe – na których realizację wydzielono odpowiednio 5 mln zł i 7 mln zł. Nowością edycji było zwiększenie maksymalnej kwoty zgłaszanych projektów. Szacunkowa wartość projektu ogólnomiejskiego mogła sięgać 2 mln zł w przypadku projektu „twardego” i 50 tys. zł – przy „miękkim”. Natomiast wartość projektu osiedlowego to maksymalnie 1 mln zł w przypadku projektu „twardego” i 50 tys. zł – „miękkiego”.

Mieszkańcy mogli skonsultować swój pomysł z urzędnikami i otrzymać pomoc w przygotowaniu projektów. W tym celu można było skontaktować się telefonicznie, e-mailowo lub osobiście odwiedzić Centrum Aktywności Społecznej (CAS) przy ulicy Św. Rocha 3.

Każdą propozycję powinno poprzeć 2 mieszkańców Białegostoku (innych niż projektodawca). Wnioski należy składać na formularzach dostępnych na stronie Centrum Aktywności Społecznej, a także w budynkach przy ulicy Św. Rocha 3 i Słonimskiej 1. Każdy mieszkaniec mógł złożyć i poprzeć dowolną liczbę projektów. Jeśli pomysłodawcą była osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należało dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Formularz można było złożyć w formie skanu z oryginału wysyłając na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bialystok.pl lub w formie papierowej w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku i w Centrum Aktywności Społecznej.

Na liście do głosowania znalazło się aż 180 projektów. Głosowanie mieszkańców trwało od 3 do 17 października.

Zasady głosowania:

  • głosować na projekty mogli mieszkańcy Białegostoku,
  • zagłosować można było tylko jeden raz − wypełniając kartę do głosowania w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • można wybrać maksymalnie 4 projekty ze wszystkich zakwalifikowanych do głosowania (bez względu na kategorię),
  • osoby, które nie ukończyły 18 r. ż. też mogli głosować na projekty, jednak zgodę na ich udział w głosowaniu musiał wyrazić rodzic lub opiekun prawny. Wystarczy, że wypełni formularz dołączony do karty do głosowania.
  • w przypadku głosowania przez internet należy zaznaczyć wybrane przez siebie projekty oraz wpisać adres e-mail, na który następnie zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie w link aktywacyjny jest potwierdzeniem oddania głosu. Brak kliknięcia w link jest równoznaczny z nieoddaniem głosu,
  • w przypadku wypełniania papierowej karty do głosowania należy podać numery ID wybranych przez siebie projektów.
  • głosowanie w formie elektronicznej odbywa się na stronach www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl

 

 

facebook