fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 10 maj 2021 13:23

Zmodyfikowana: 31 maj 2021 13:39

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego – ogłoszenie konsultacji

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do przedstawienia opinii w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Opinie można składać do 20 maja 2021 r.

facebook