fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 8 październik 2020 09:19

Zmodyfikowana: 5 marzec 2021 11:04

Konsultacje projektów uchwał

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Konsultacje potrwają od 8 do 21 października 2020 r.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od Mieszkańców Białegostoku uwag i opinii dotyczących:

  • projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024”;
  • projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023”

To dokumenty określające najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do świadczonej na terenie Białegostoku pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Opracowanie i realizacja tych programów jest odpowiedzią na obowiązek ustawowy oraz potrzeby lokalnego środowiska zainteresowanego problemami społecznymi swojego otoczenia.

Konsultacje odbędą się w terminie od 8 do 21 października 2020  r. za pomocą specjalnie przygotowanych ankiet dostępnych na www.bialystok.pl i www.cas.bialystok.pl, które można złożyć do urny w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku Centrum Aktywności Społecznej, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem „konsultacje pomoc społeczna”. Uzupełnioną ankietę konsultacyjną można też przesłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.bialystok.pl.

Zgłoszenie informacji i opinii możliwe jest też podczas dyżurów telefonicznych odbywających się w dniach 8 - 21 października w godz. 09:00-15:00 pod numerami telefonów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

  • 85 678 31 19, 85 678 31 16 – w zakresie "Programu Pomocy Społecznej Miasta Białegostoku na lata 2021-2024",
  • 85 688 63 90 – w zakresie "Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023" – w części dotyczącej wspierania rodziny,
  • 85 742 04 61 – w zakresie "Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023" – w części dotyczącej rozwoju pieczy zastępczej.
facebook