fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 23 styczeń 2024 08:54

Zmodyfikowana: 8 marzec 2024 11:43

Konsultacje społeczne dotyczące budowy ulicy św. Jana Chrzciciela

Od 23 stycznia do 5 lutego 20234 r. trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami Białegostoku dotyczące budowy ulicy św. Jana Chrzciciela.

Mieszkańcy mogli wziąć w nich udział poprzez zgłoszenie opinii i uwag:

  • składanych osobiście bądź korespondencyjnie w Zarządzie Dróg Miejskich, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok;
  • przesyłanych drogą elektroniczną na adres zdm@um.bialystok.pl.


Z projektem można zapoznać się:

  • w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy
    Składowej 11;
  • a także na www.cas.bialystok.pl i www.bialystok.pl (plik do pobrania poniżej).

W ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji zostanie opublikowany raport.

facebook