fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 7 lipiec 2020 14:43

Zmodyfikowana: 5 marzec 2021 11:05

Konsultacje strategii rozwiązywania problemów społecznych

Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030. Uwagi do opracowania białostoczanie mogą przekazywać do 21 lipca, a organizacje pozarządowe – do 28 sierpnia.

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030 to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w Białymstoku. Strategia będzie materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej Miasta w latach 2021-2030.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz białostoczan. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na trzy sposoby. Po pierwsze: poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej i przesłanie jej w wersji nieedytowalnej (plik pdf lub jpg) na adres: konsultacje@um.bialystok.pl do 21 lipca. Po drugie: zgłaszając informacje i opinie podczas dyżurów konsultacyjnych (9 i 15 lipca w godz. 12.00-18.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3). Po trzecie: przekazując informacje i opinie podczas dyżurów telefonicznych: do 21 lipca w godz. 12.00-15.00 pod numerem telefonu 509 200 580 w Departamencie Spraw Społecznych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w konsultacjach wypełniając ankietę konsultacyjną i przesyłając ją e-mailem w wersji nieedytowalnej (plik pdf lub jpg) na adres: konsultacje@um.bialystok.pl do 21 lipca. Mogą też uczestniczyć w konsultacjach poprzez udział w pracach zespołów roboczych wspierających realizację zadań zespołu programowego ds. opracowania strategii.

Aby zgłosić kandydatów do prac w zespołach, organizacje pozarządowe muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go e-mailem (w formie skanu z oryginału) na adres rekrutacja.cas@um.bialystok.pl, lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok, do 21 lipca. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Agnieszka Błachowska

facebook