fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 3 sierpień 2022 11:04

Zmodyfikowana: 5 sierpień 2022 09:45

Integracja mieszkańców i uchodźców - program regrantingowy

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Fundacja Dialog jako Operator projektów ogłasza konkurs w ramach Programu regrantingowego „Działamy razem”, który realizowany jest w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.

W ramach konkursu w Programie regrantingowym organizacje pozarządowe zaproszone są do składania ofert na realizację projektów o wartości do 3 000 zł dofinansowania, dotyczących budowania wspólnoty oraz więzi integrujących mieszkańców i uchodźców zamieszkujących miasto Białystok poprzez podjęcie wspólnych aktywności.

Termin złożenia wniosków: od 3 do 17 sierpnia 2022 roku, do godziny 16.00.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in.:

  • wspierać nawiązywanie i rozwijanie więzi w społecznościach lokalnych, wzmacnianie akceptacji i integracji między mieszkańcami Białegostoku a uchodźcami oraz przeciwdziałać dyskryminacji uchodźców,
  • wzmacniać proces integracji mieszkańców ze społecznością uchodźców, w tym uchodźców z  Ukrainy,
  • przyczyniać się do rozwoju międzykulturowego i kształtować postawy otwartości wobec odmienności,
  • przyczyniać się do rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców. 

Możliwe formy realizacji projektów, m.in:festyn osiedlowy, piknik, spotkania sąsiedzkie, rozgrywki sportowe, spektakle teatralne, wyjazdy i wyjścia integracyjne, spotkania edukacyjne; projekt powinien być kierowany do minimum 16 osób. 

Możliwe zakresy realizacji projektów, m.in.: polityka społeczna, kultura, profilaktyka zdrowia, sport, kultura fizyczna, wpisujące się w Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Kto może składać projekt? Organizacje pozarządowe (m in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, a także stowarzyszenia zwykłe i kościelne osoby prawne).

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w poniedziałek, 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Rocha 3 w Białymstoku. Zapraszamy na godzinę 9.00.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: telefonicznie lub osobiście (prosimy o umówienie się): Animatorzy: Pan Illia Tsalyk/Pani Kateryna Hatsko pod nr telefonu: 692 747 511;

W sprawach księgowych: Joanna Babul lub Ewa Brajczewska, tel. (85) 742 40 41

Adres biura Operatora projektów: ul. Abramowicza 1 oraz ul. Kolejowa 26 w Białymstoku

Adres e-mail: projekty.federacja@gmail.com

Dokumentacja konkursowa dostępna jest również na stronach:
www.federacja.bialystok.pl
www.fundacjadialog.pl

facebook