fot. Dawid Gromadzki

Dodana: 21 wrzesień 2023 15:29

Zmodyfikowana: 30 październik 2023 15:18

Zasady głosowania

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2024 odbywało się od 26 września do 9 października 2023 r.

Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Białegostoku, bez względu na wiek. Jednak w przypadku głosowania osoby poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (na karcie papierowej jest to ostatnia strona, zaś w przypadku głosowania elektronicznego formularz zgody pojawi się po wpisaniu wieku poniżej 18 r.ż.).

Każda osoba głosująca może wybrać aż 4 projekty spośród całej listy zawierającej 119 projektów. Pamiętajmy jednak, że możemy głosować tylko 1 raz. Możemy swoje głosy rozdysponować dowolnie w ramach obu kategorii.

Jakie dane osobowe potrzebne są do wypełnienia karty do głosowania?

Wymagane są tylko: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania (nie musi być to adres zameldowania) oraz podpis, a przypadku głosowania elektronicznego podajemy dodatkowo adres e-mail, na który zostanie wysłany link służący do potwierdzenia udział w głosowaniu. To bardzo ważne, aby kliknąć i potwierdzić swój udział.

Gdzie można zagłosować?

Zachęcamy do najprostszej formy głosowania, czyli elektronicznego. Karta do głosowania dostępna jest tutaj.

W przypadku głosowania w formie tradycyjnej (papierowej), kartę do głosowania można wypełnić w godzinach pracy urzędu (pn. 8-17, wt.-pt. 7:30-15:30) w 4 punktach:

  • w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
  • w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3,
  • w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5,
  • oraz w mobilnym punkcie do głosowania (30 września, 1,7,8 października w godz. 11-15 na Rynku Kościuszki).

Gdzie mogę zapoznać się z projektami?

Opisy projektów znajdziesz w broszurce znajdującej się w punkcie do głosowania jak również na stronie internetowej Centrum Aktywności Społecznej , a także na elektronicznej karcie do głosowania.

 

Które projekty wygrywają? Jakie są zasady wyboru projektów do realizacji?

Po zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów, sporządzane są listy rankingowe, oddzielne dla obu kategorii (ogólnomiejskiej i osiedlowej). Wybrane do realizacji są te projekty, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla poszczególnych kategorii (8 mln zł - kategoria projektów ogólnomiejskich i 7 mln zł - kategoria osiedlowa). W momencie, gdy koszt kolejnego z listy projektu przekracza kwotę, wybierany jest kolejny projekt mieszczący się w pozostałej do wykorzystania kwocie.

 

 

 

 

facebook